W POZNANIU DYSKUTOWALI O JAKOŚCI POWIETRZA W MIASTACH