ŚRODOWISKA LGBT. WALKA O RÓWNE PRAWA CZY PROMOCJA? DYSKUSJA NA SESJI RADY MIASTA