PRZESTRZEŃ PUBLICZNA POWINNA BYĆ BARDZIEJ PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM