BARDZIEJ SPRAWIEDLIWE I DOSTOSOWANE DO POTRZEB ZASADY WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ OD MIASTA. WŁADZE POZNANIA: UPROŚCILIŚMY PROCEDURY