WIĘCEJ KONKRETNYCH DZIAŁAŃ – MNIEJ IDEOLOGII? RADNI OCENIAJĄ PROJEKT BUDŻETU NA PRZYSZŁY ROK