„LICZYMY NA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POZNANIEM A TAKASAKI”.