WIELKOPOLSKA W CZOŁÓWCE BENEFICJENTÓW PROGRAMU 500+