LIKWIDACJA „NIEBIESKIEJ LINII” - POMAGAJĄCEJ OFIAROM PRZESTĘPSTW? POSEŁ SZYNKOWSKI VEL SĘK: „LINIA TA DZIAŁA W SPOSÓB, KTÓRY NIE ULEGNIE ZMIANIE”