MINISTERSTWO ZDROWIA NIE ZAMIERZA INGEROWAĆ W LOKALNE PROGRAMY FINANSOWANIA IN VITRO