DARMOWA KOMUNIKACJA DLA WSZYSTKICH W DNI O DUŻYM NATĘŻENIU SMOGU