PIS: ZACHĘCAMY, ABY PREZYDENT JAŚKOWIAK SAM UCZESTNICZYŁ W KOMISJACH KONKURSOWYCH