BĘDZIE KOALICJA MIAST WS. INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKICH?