POZNAŃ WALCZY Z HOMOFOBIĄ. PRZY DUŻYM UDZIALE JACKA JAŚKOWIAKA.