PROGRAM 500+ ZMNIEJSZYŁ UBÓSTWO I ZWIĘKSZYŁ ILOŚĆ URODZEŃ?