SESJA RMP: OBELISK UPAMIĘTNIAJĄCY „SPRAWIEDLIWYCH” I MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO