JAŚKOWIAK NA MARSZU WOLNOŚCI WŚRÓD LIDERÓW OPOZYCJI: „RAZEM OBRONIMY WOLNOŚĆ!”