„BARDZIEJ CENIMY RZEKOMĄ WOLNOŚĆ RZEKOMEGO ARTYSTY NIŻ PAMIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS OSÓB”