BRAKI DOKUMENTACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK MIEJSKICH W ELEKTRONICZNYM REJESTRZE. RADNI LICZĄ NA SZYBKĄ INTERWENCJĘ