ANDRZEJ DUDA W WIELKOPOLSCE. SPOTKA SIĘ Z MIESZKAŃCAMI