G.GANOWICZ: BOLI MNIE GDY SŁYSZĘ, ŻE SAMORZĄD JEST MIEJSCEM W KTÓRYM DZIEJE SIĘ ZŁO.