PROTEST KOD. „SPRZECIW WOBEC ATAKU RZĄDZĄCEJ SEKTY NA TRÓJPODZIAŁ WŁADZY”