POZNAŃSKI DZIAŁACZ WZYWA PREZYDENTA DUDĘ DO DBANIA O ŚRODOWISKO