TOMASZ PIĄTEK: ANTONI MACIEREWICZ JEST O WIELE POTĘŻNIEJSZYM CZŁOWIEKIEM, NIŻ ZWYKŁO SIĘ SĄDZIĆ.