W POZNANIU UBYWA MIESZKAŃCÓW. JESTEŚMY POD TYM WZGLĘDEM LIDEREM.