JAŚKOWIAK: „OPOWIADAM SIĘ PRZECIW DYSKRYMINACJI I HOMOFOBII”