POZNAŃ UCZCI PAMIĘĆ MĘŻCZYZNY, KTÓRY DOKONAŁ SAMOSPALENIA