PILNE! PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KRS I SĄDZIE NAJWYŻSZYM