POSŁOWI ZABRAKŁO BENZYNY. PALIWO DOWIOZŁA MU…STRAŻ MIEJSKA