JAŚKOWIAK: „ZA NAJWIĘKSZY SUKCES POZNANIA UWAŻAM FAKT, ŻE POZBYLIŚMY SIĘ KOMPLEKSÓW”