J. TOMCZAK WYRZUCONY Z KLUBU PO, J. SCHMIDT ZAWIESZA CZŁONKOSTWO W NOWOCZESNEJ