JAŚKOWIAK I „WOLNE MIASTO POZNAŃ” NA MARSZU WOLNOŚCI