J.JAŚKOWIAK: MUSIMY PRZYJĄĆ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ