URZĄD MIASTA: MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, ŻE BYŁA PRÓBA DEZINFORMACJI