POSŁANKA Z POZNANIA WWIOZŁA DO SEJMU DWIE OSOBY… W BAGAŻNIKU?