OGROMNE DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY PŁYTY STAREGO RYNKU