POPARCIE DLA ZAJĘĆ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH DYSKRYMINACJI W SZKOŁACH