JAŚKOWIAK O ADAMOWICZU: NADAL BĘDĘ DZIAŁAŁ W MYŚL NASZYCH PLANÓW