JAŚKOWIAK SPODZIEWAŁ SIĘ ARESZTOWANIA: “WYDALIŚMY DYSPOZYCJE WSPÓŁPRACOWNIKOM”