“KACZYŃSKI NAKŁONIŁ MNIE DO PRZEKAZANIA DLA KSIĘDZA 50 TYS. ZŁ”