MIASTO POZNAŃ BĘDZIE OCZEKIWAĆ ZWROTU KOSZTÓW REFORMY OŚWIATY