J.JAŚKOWIAK SUGERUJE BY NAUCZYCIELE ZAWIESILI STRAJK DO WRZEŚNIA