POROZUMIENIE MIASTA Z KOŚCIOŁEM. ZYSKAJĄ MIESZKAŃCY.