WYNIKI Z 95,9% KOMISJI. TYLKO TRZY PARTIE POWYŻEJ PROGU!