J.JAŚKOWIAK BĘDZIE SIĘ ANGAŻOWAĆ W KAMPANIĘ DO PARLAMENTU