J. PUCEK: TYLKO WZAJEMNY SZACUNEK I ODRZUCENIE SKRAJNOŚCI JEST SZANSĄ.