WICEPREZYDENT O OSZCZĘDNOŚCIACH I REZYGNACJI Z MIEJSKICH PROJEKTÓW