WAŻNA DEKLARACJA D. TRUMPA. DOTYCZY RÓWNIEŻ WIELKOPOLSKI