UKARANO KSIĘŻY, KTÓRZY SPRZECIWIALI SIĘ POCHÓWKOWI ABP PAETZA W KATEDRZE