GEN. GIERELAK: ISTNIEJE REALNE RYZYKO WYSTĄPIENIA NIEWYDOLNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA