AUTOMATYCZNA KWARANTANNA DLA BLISKICH CHORYCH NA KORONAWIRUSA